5 kroků jak dokončit (velký) projekt

21.07.2014 11:28

Více než často se setkávám s otázkou, co vlastně děláš za práci? A jen prosté konstatování, že projektového manažera, to otázku v očích nijak neuspokojí a dotyčný, pokud přesně neví, co je řízení projektů se dál raději neptá anebo rovnou ztratí zájem. Nezáleží na názvu pozice, ale slovo manažer je někdy až moc formální a odrazuje.

 

Jak vysvětlit a polidštit to co dělám pro ostatní? Existuje nějaký srozumitelnější název pozice, který mojí práci přiblíží k ostatním? Z tohoto důvodu mě zaujal článek na téma, jak se vypořádat s velkým projektem. Kroky, které v něm autor prezentoval a které jsem se dovolil doplnit, se dají aplikovat nejen do pracovního, ale i do osobního života.

 

 1. Definujte svůj projekt
 • Pojmenujte ho. Když bude mít jméno, dokáže se s ním identifikovat.
 • Nakreslete si svoji vizi a sepište cíle projektu. Čeho chcete dosáhnout a jak poznáte, že jste toho dosáhli?

 

 1. Sbírejte myšlenky a nápady
 • Nejlépe pomocí brainstormingu a pamatujte, že neexistují žádné hranice.
 • Čím více, tím lépe. Dejte tomu čas.
 • Neexistuje žádné nejlepší forma, jak je sbírat. Použijte to, co Vám funguje.

       

 1. Organizujte své myšlenky a nápady
 • Rozdělte je do kategorií (třeba později, důležité). Rozdělte je podle času realizace a oblasti řešení.
 • Určete si pevné místo, kde bude s informacemi pracovat.

       

 1. Naplánujte své další kroky
 • Pracujte se svou vizí projektu a určete si činnosti, které k její naplnění povedou.
 • Pro časově určené činnosti si vyhraďte místo v kalendáři.

       

 1. Rozhodněte o dalším kroku
 • Sepište si seznam úkolů a dalších činností, které musíte podniknout.
 • Složitější a větší úkoly si rozdělte na několik menších.
 • Pravidelně se k úkolům a činnostem vracejte a kontrolujte jejich plnění, případně přidávejte nové.
 • Rozpracovávejte úkoly, které jsou nejasné anebo zdánlivě neproveditelné. Přemýšlejte jak je změnit a proveďte to.
 • Připravte si plán projektu a pamatujte, že

    "Váš plán je jako Váš průvodce, který Vás vede. Není to klec, ze které nejde uniknout."

Nejcennější schopností, která Vás pomůže Vaše projekty dokončit je schopnost přemýšlet, konkrétně přemýšlet o věcech dopředu. Čím více času si vyhradíte pro přemýšlení o svých dalších krocích a přípravě plánu "nanečisto", tím lepších výsledků se Vám podaří dosáhnout a tím rychleji je dosáhnete.

 

Co říci závěrem. Pro mě je projektový manažer, je především člověk, který pomáhá řešit problémy, spojuje lidi a pomáhá dosáhnout společného cíle. Měla by ho definovat hodnota pomoct, motivovat a snaha proměnit sny ve skutečnost.

 

Inspirace: https://workawesome.com/your-job/project-management-process/