[Projektový management] Confidency testování

23.12.2012 14:52

Z dostupných zdrojů jsem zatím nedohledal - jestli takový typ testování spadá pod existující projektové metodiky. Jedná se o interní přetestování aplikace - softwaru po Vendorovi. Smyslem je náhodně potvrdit správnost dodaných test casů. Uplatňuje se u velmi rizikových a komplexního aplikací/softwaru, zejména s dopadem na koncového zákazníka -například internetové bankovnictví. Obsahuje spoustu funkcí a podaplikací,  s různým scénářem. Testovací plán, většinou omezen časem a penězi pak málokdy pokrývá 100% funkcionality.

 

V praxi jsem se s tím setkal zatím u jednoho projektu, testeři byli vybráni z projektového týmu, ale dělali vše na úkor své ostatní práce. Výsledky testu se pak porovnávaly s výsledky od Vendora a řešily se zjištěné nesrovnalosti. Při takovém porovnávání je pak velmi kladem důraz na kvalitu testovacích dat a zejména na skutečnost, aby byly podmínky testu identické.

Nesetkal jsem se tím, že se confidency test komunikuje dopředu s Vendorem a v praxi má pak podobu spíš připomínkového řízení a kontroly kvality. To mě přivádí k myšlence, že by ho bylo dobré přiřadit pod útvar/ team kontroly kvality.

 

Dobrým nápadem také je nechat testovat aplikace přímo koncové vlastníky v rámci firmy, tak aby si "ošahaly", jak bude výsledný produkt vypadat.  Nestává se totiž často,  teda alespoň v mé praxi, že testery jsou tíž lidé, které zadávaly požadavky na projekt. Je to příležitost jak získat cenné informace o dodatečného zdroje.

Nevýhodu spatřuji v tom, že pokud se toto testování nezačlení do projektového plánu hned na začátku, velmi těžko se zabezpečují zdroje a případná dokumentace, pokud nemáte samozřejmě pozitivní a velice proaktivní členy teamu. Tak či tak je dobré o tomto druhu testu uvažovat při inicializaci projektu a přípravě testovacího plánu.