[Projektový management] Jaký by měl být projektový manažer?

23.12.2012 14:46

Na tu otázku neexistuje jednoznačná odpověď,  je tomu tak dobře. Ale přesto bych rád pokusil, sepsat pár vět s osobnostními charakteristikami, které by projektovému manažerovi (PM)  měly být vlastní. Přiznávám se, že při sepisování tohoto článku jsem nečerpal z ostatních zdrojů, ale pokusím se sepsat vlastnosti, které jsem navíc poznal při své praxi:

 

  • Kreativita / Otevřenost - práce na projektu není jednotvárná, jsou to stále nová úskalí, problémy, výzvy a příležitosti. Právě otevřenost k novým a nevyzkoušeným řešením je někdy východiskem z neřešitelné situace nebo problému. Stejně tak jiný přístup k jinak zaběhnutým věcem, dokáže často odhalit nové cesty, které by jinak nebyly zřejmé.
  • Pozitivita - není nic horšího, když PM nevěří úspěšnému výsledku projektu ať už je vývoj událostí jakýkoliv. Nejistota se v týmu přenáší hrozně rychle a dokáže zprostit nadšení z práce a hledání jejího smyslu hodně lidí v teamu. PM by měl především být ten, který o pozitivním výsledku práce přesvědčuje ostatní. Je takový ambasadorem projektu. Když už by to nebyl on, tak kdo tedy? Mimochodem, tohle neplatí jen u projektového řízení, ale při jakékoliv lidské činnosti. Člověk má věřit tomu co dělá a přemýšlet o pozitivním výsledku.
  • Schopnost dotáhnout věci dokonce - v konečném důsledku je to PM, který musí přemýšlet o tom, co všechno je už dokončené a pokud není, jak tu kterou činnost v souladu s rozsahem projektu a ke spokojenosti sponzorů uzavřít. Někde je to opravdu závislé na detailech a od PM to vyžaduje velkou dávku pečlivosti, která se v důsledku, ale vyplatí.
  • Rozhodnost - projektový tým od PM očekává, že ví, co dělá a dokáže se kritických chvil, rozhodnout nebo srozumitelně a jasně delegovat práci. Informací, jak udělat 100% správné rozhodnutí nebude nikdy dostatek a reálně to ani není možné. PM by měl na základně dostupných informací udělat rozhodnutí, které bude v daný moment či v dlouhodobém důsledku pro projekt nejlepší. Bez rozhodnutí stojí, projekt na jednom místě.