[Osobní produktivita] Development plán

27.02.2013 16:42

Nový rok, nové nastavení cílů a čas pro aktualizaci Development plánu (dále jen DP) . Věřím, že to to takto chodí nejenom u nás v práci. Nicméně jsem se chtěl trochu zastavit nad tím, co development plánu zadávat, aby se nejednalo jen o nic neříkající položky nebo předsevzetí.

Aplikace Development plán by měla být optimálně součástí HR portálu a interaktivně spojovat zaměstnance a jeho nadřízeného, který by měl finální podobu DP schválit. Stejně tak dobře může posloužit ve formě excelovského formáře nebo textového dokumentu.

DP by pro Vás měl představovat seznam profesních a osobních cílů, na kterých chcete po následujcí rok pracovat a jednotlivých akcí, které Vám pomohou těchto cílů dosáhnout. Osobně doporučuji před

Oblasti, které je možné zahrnout:

  • Propojení s firemními cíly a hodnotami; zaměstnanec si vybere hodnotu, která je mu blízká a naváže na ni konkrétní cíl
  • Seznam profesních publikací k přečtení
  • Plán školení (interní i externí), nejlépe s krátkým popiskem, co toto školení přinese
  • Seznam pracovních i mimo pracovních projektů – mohou to být projekty na kterých například pomáhá ve spolupráci s jiným oddělením
  • Oblasti ve které by se chtěl zaměstnanec zdokonalit – např. certifikace, jazyky, rozšíření znalostí

 

Pokud to není už součástí DP, je dobré uvést jednotlivě představu o dalším profesním působení zaměstance, tj. pozici, kterou by chtěl rád v budoucnu vykonávat. Následuje revize plánu s manažerem, který může připojit jeho osobní postřehy a doporučení, následuje odsouhlasení DP v HR systému.  Pak už stačí mít DP na očích a kontrolovat, jak se Vám jeho cíle daří naplňovat.

Aktualizace DP může probíhat znovu na konci další roku nebo průběžně. Zaměstnanec ke každé položce přidá stav a popis v jaké fázi jeho aktivita je (dokončená, probíhá, odložena....) a svoje hodnocení.

Tak jako pro jiné plány, i pro DP platí, že v kvantitě není kvalita. Raději bych doporučoval, nastavit max 3 až 4 body nakteré se zaměříte. Jak už bylo výše uvedeno, při nastavení cílů berte v potaz Vaše budoucí profesní plány v horizontu 3 – 5 let (záleží individálně) dostane tak lepší představu, o tom, jakou cestou musíte jít, abych jste jich dosáhly.

 

P.S.1 : Primárně jsem zde psal o pracovním DP, ale stejným způsobem můžete přistupovat k vytvoření osobního DP, který hraje ve Vašem životě, mohu říct, mnohem důležitější roli. Viz reference na konci tohoto článku.

P.S.2 : Začátkem března jsem se přihlásil na interní školení, které má osvětlit, jakým zpusobem stanovovat pracovní cíle a vytvořit efektivní development plán. Svoje postřehy a poznámky dám určitě na blog, jako doplnění k tomuto článku.

 

Reference:           https://vladdolezal.com/blog/2011/personal-development-plan/ ; https://www.guardian.co.uk/education/2008/oct/14/students-highereducation