[Projektový management] Konceptuální mapy

19.04.2013 12:02

 

V dnešním článku bych chtěl napsat něco málo o konceptuálních mapách (KM) . Název mi nebyl od začátku hned po chuti, ale věřte, že budu mluvit o oblasti myšlenkových map a vizualizace.  Na KM se narazil při čtení tohoto článku a nedalo mi to, abych po internetu nezapátral po více informacích. Uvědomil jsem si pak, že KM stále používám, byť pod jiným jménem jako "aplikační diagram",  "schéma procesu", "grafické zobrazení pracovního postupu" atd. Musím se tedy přiznat, že o pojmenování konceptuální mapa, jsem slyšel poprvé.

 

Ale zpět k tématu. Konceptuální mapy se typicky používají při řešení nějakého problému nebo k přeuspořádání informací. Více informací k rozdílu mezi myšlenkovými mapami a KM naleznete třeba také zde. Obecně KM nabízí více detailních informací a do použitích dat vnáší hierarchii, strukturu.

 

Troufám, si říci, že největší síla KM  a obecně i myšlenkových map je v možnosti na nich pracovat ve větší komunitě, resp. v týmu, jedině pak mají skutečnou vypovídající hodnotu. Konkrétně z mé praxe vývoje softwaru je krásným příkladem tkzv. Aplikační flow. To je grafické vyjádření, kde se aplikace v systému nachází a jaké komponenty ke své funkci potřebuje. Taková mapa dokáže ulehčit, jindy slově a technicky přesycené funkční specifikace. Zde více než jinde platí, že jeden obrázek vydá za tisíc slov.

 

Příklady jak KM využít v projektu

  • Change management - znázornění, jaký způsobem bude fungovat řízení změn v projektu
  • Testování - rozbor oblastí komplikovaného modulu / aplikace

 

Vrátím se ještě k teamové spolupráci na KM a myšlenkových mapách. Na trhu je spousta dostupných služeb i aplikací, které tuto funkci plní na jedničku. Namátkou můžu zmínit https://bubbl.us/ či https://my.lovelycharts.com .

Problémem není si vybrat správnou aplikaci nebo službu, ale spíš přesvědčit kolegy s týmu, aby službu používali. Přitom musíme respektovat, že ne každý je vizuální typ a někdy bude potřeba detailní analytické informace připravit. Další problém může být přístup společnosti sdílet data a myšlenky mimo korporátní prostředí.  I potom nemusí být všechno ztraceno. Ačkoliv to tak na první pohled není zřejmé, silný nástroj na vytváření KM je v každém MS Office Word za pomocí předpřipravených tvarů a čar. Viz obrázek níže + krátké video jak tvořit KM v Google Docs najdete v referencích.

 

 

Ať už mluvíme o myšlenkových mapách nebo konceptuálních mapách, mělo by platit, že jsou žijícím dokumentem. To znamená, že do nich můžete přidávat / opravovat / odstraňovat informace postupně, jak je budete mít k dispozici a vytvářet tak přesnější a kvalitnější mapu.  Určitě není cíle na poprvé vytvořit finální dílo bez chyb, ostatně jako u většiny věcí.

 

Reference

 

- Tuturial Google Docs

 

- Concept Maps

 

- Creating Online Mind Maps and Conceptual maps (PDF)