[Projektový management] Modelovací jazyk UML

07.03.2013 13:47

Nedávno jsem procházel sbírku svých elektronických knih a narazil jsem na jeden zajímavý titul na téma o kterém jsem se chtěl vždycky více dozvědět a tím je modelovací jazyk UML - Unified Modeling Language. Nebojte se, nebudu zde zabíhat do softwarového inženýrství, jen se podělím o pár myšlenek, které mě při sběžném studiu UML napadly.

 

Je dobré uvést, že veškeré informace jsem čerpal z publikace UML Srozumitelně, Hana Kanisová, Miroslav Müller, (Computer Press).

 

Co je UML

  • Modelovací jazyk UML je souhrnem především grafických notací k vyjádření analytických a návrhových modelů
  • UML je také jazyk pro vizualizaci, specifikaci, stavbu a dokumentaci softwarových systémů

 

Definice:  https://cs.wikipedia.org/wiki/UML

 

Jinými slovy je UML grafickým vyjádřením požadavků na projekt a jejich vizuálním převedením  do softwarové dokumentace, tak aby vznikl produkt,v  tomto případě software, který v maximální možné míře respektoval zadání a specifikace.  Svou podstatou je UML hodně blízké myšlenkovým mapám, ač v tomto případě má jasně danou strukturu a sofistikovanější pravidla, podle kterých se jednotlivé diagramy tvoří. Tak či tak, jinými slovy opět zde narážíme na potřebu vizualizace naší práce.

 

Ve své praxi jsem se setkal s podobným přístupem (ve své podstatě hodně zjednodušeným) v projektové technické dokumentaci, skryté pod názvem "process / application flow". Grafické vyjádření toho, jak se bude aplikace chovat, jak bude integrována do stávající prostředí. Kromě toho, že tato pomůcka pomůže činit technickou dokumentaci čitelnější pro členy z produktových týmů, pomáhá nám například v impact analýze a v plánováním dopadu dalších změn na projekt.

 

Další oblastí, kde je použití UML velice efektivní je testování. Dovoluji si tvrdit, že pokud jsme schopni napojit graficky znázorněné požadavky na testovací plán, např. pomocí "treaciblity matrixu", získáme užitečný nástroj, který nám hlídá, zda v testovací fázi pokrýváme správny, kompletní rozsah projektu.

 

Pro práci s UML se nejlépe hodí sofistikovaný software - CASE nástroje. Jejich pořízení je velmi nákladné, nicméně pokud si chcete práci v jenom z nich vyzkoušet, učitě se podívejte na Software Idea Modeler - viz odkaz ve zdrojích. Jeho použití je pro nekomerční užití zdarma.

 

Oblast UML je velice komplexní a technické téma.  Má však efektivní principi vizualizace a přesné vazby na zadání projektu. Mě osobně velice zaujalo a nebránil bych se tomu podílet se na projektu vývoje softwaru, který tuto techniku vývoje používá.

 

Zdroje:

  • UML Srozumitelně, Hana Kanisová, Miroslav Müller, (Computer Press)
  • Whitepaper - Agile Testing, uTest.com
  • Tip na free CASE nástroj (nekomerční použití) : Software Idea Modeler - https://www.softwareideas.net/