[Projektový management] Specifika práce v mezinárodním týmu

23.06.2013 20:14

Práce s lidmi resp. s lidmi v projektovém týmu je vždycky zajímavá a plná výzev. Projektový manažer (PM) musí nejednou řešit otázky spolupráce, řízení práce, ale i pracovat na řešení konfliktů mezi členy týmu. Jiný rozměr tomu pak dodává skutečnost, pokud je projektový tým složen z lidí, kteří se nacházejí v různých lokalitách a jsou různých národností. Jako typický příklad můžeme uvést vývojáře, kteří pracují většinou v asijských zemích.

Uvádím několik bodů, na které je užitečné pomyslet, pokud máte tu šanci a pracujete na projektu s takto složeným projektovým týmem.

 

  • Rozdílné časové zóny

Projektové plány ve dvou časech – PM by měl myslet na to, aby projektové aktivity uváděl vždy v odpovídajících časových zónách. Ačkoliv se to může zdát ze začátku jako titěrná činnost, ulehčí si tak znatelně práci

 

Plánování meetingů – Tuto aktivitu znatelně ulehčují poštovní klienti i webové služby, takže není problém naplánovat meeting poměrně rychle a efektivně. Jen pozor na to, abyste našli přijatelný kompromis z hlediska části dne a nehnali do práce své zdroje například v pět ráno nebo o půlnoci.

 

  • Státní svátky

Dny pracovního volna představují někdy citelné zkrácení času, který máte v projektu k dispozici, proto je třeba pracovat i se Státními svátky a zohlednit je v projektovém plánu. Najděte si na webu seznamy svátků a významných událostí pro danou zemi a podle nich sestavte dny, kdy Vaše zdroje nebudou k dispozici nebo budou jen velmi omezené.

 

Respektování kulturních zvyklostí a rozdílností by mělo být pro PM standardem. Dobrým tipem je pak založení separátního kalendáře v Outlooku, který bude obsahovat seznam státních svátků napříč celým projektovým týmem.

 

  • Specifika jednání s Indii

Zde uvádím pár bodů, které je třeba mít na paměti při práci s členem týmu z Indie. Seznam podobných tipů i pro jiné národy je možné sestavit na základě osobní zkušenosti, případně z dostupných studií.

 

o    Poskytnout velmi přesné instrukce

o    Častá kontrola

o    Připravit scénáře „co by, kdyby“

o    Poskytnout procesní scénáře

 

  • Počítat často s negativním scénářem a časovým zpožděním

Tohle není ani tak tip specifickým pro téma článku, ale spíš dobrá rada, která najde uplatnění v každém projektu.

 

  • Sestavit slovník pojmů

Díky rozdílnému vnímání stejných věcí nebo pojmů je užitečné připravit si slovníček takových výrazů, aby nedošlo k nedorozumění.

 

  • Najít společné pracovní prostředí / nástroj na sdílení informací

Na začátku projektu najděte vhodné prostředí, přes které budete sdílet informace uvnitř Vašeho týmu a nastavení pravidel, jak tento nástroj používat. Můžeme zmínit například MS SharePoint, firemní intranet nebo různé webové služby, pokud je firemní a bezpečností pravidla nezakazují.

 

Krom výše uvedeného se často píše, můžu tak i potvrdit, že práce v mezinárodním týmu sebou nese nesporné výhody. Zejména fakt, že každý z týmu může do projektu přinést něco nového a umožní jiný pohled na řešené problémy. Jinými slovy, jiné národnosti mohou vidět věci, které by tým složený např. jen z české národnosti jednoduše neviděl. Získání zkušenosti v práci v mezinárodním týmu mohu jen doporučit.