[Projektový management] Systém odměňování

27.01.2013 11:32

 

Co jsem měl možnost přečíst nebo si poslechnout na školení, velkou část času projektového manažera (dále jen PM) "spolkne" příprava projektového plánu. Neobsahuje jen projektový plán,ale další části jako plán řízení rizik, změn, plán zdrojů atd. A právě jednou z důležitých částí, kterou by měl obsahovat je i plán odměňování pro jednotlivé členy projektového teamu. Vím, že často je takhle složka mimo pravomoc manažera a nad rámec jeho rozhodování. Bývá to většinou tak, že pokud systém odměn není od začátku projektu schválen managementem , musí si ho PM vyjednat sám, a nebo se přinejmenším pokusit vytvořit návrh, jinými slovy, jaké odměny použít a jak by takové odměny měly motivovat.

 

Níže uvádím výčet několika nápadů, které by se mohli ve Vašem plánu odměn objevit. Rozsah odměn je především závislý na výši rozpočtu a na proaktivitě PM, který bude odměny prosazovat o managementu.

 

1.       Jednorázová odměna na konci projektu (reward) - někdy je taková forma odměn zahrnuta v systému benefitů, který zpracovává HR

 

2.       Teambuildingové aktivity (výjezdní zasedání, společný oběd ) Rozhodně bych doporučoval, aby se takové aktivity plánovaly i v průběhu projektu      a ne jen na jeho začátku. Zejména v případech, pokud jde o větší a náročný projekt. Pak je to ta pravá příležitost, jak si neformálně popovídat a dobít baterky. Na druhou strany máte možnost si se členy teamu popovídat neformálně, nebo naopak o problémech, které na projektu mají.

 

3.       Služební cesta.  Chvilku jsem váhal jeslli jsem takovou položku dopsat, ale ona skutečně může plnit formu benefitu.  Představte si případ, kdy za odměnu pošlete člena teamu do jiné země, kde má Vaše firma pobočku, na workshop.  Pro vybraného jedince je to jedinečná příležitost, jak přinést do Vašeho projektu čerstvé informace.

 

4.       Pohoštění na meetingu. Stačí na pravidelné meetingu občas přinést nějakou tu sladkost, například za dosaženi důležitého milního v projektu nebo za vyřešení obtížného úkolu. Pokud nepomůže s financováním personální odělení nebo vedoucí, PM by se neměl bránit tomu, uhradit to z vlastního rozpočtu.

 

Mám například pozitivní zkušenost s tím, že na víkendovou implementaci, která byla plánovaná na několik hodin, jsem přinesl párkovač a suroviny -  a "energická" snídaně byla na světě :)

 

Někteří z Vás mohou říci, že členy teamu by mělo motivovat něco jiného než výsledek, třeba vize společného cíle atd., ale věřte mi, že i ta drobná odměna v podobě sladkosti, společné snídaně má velkou moc dodat energii a nadšení pro práci.

 

Ve většině případů se však nezavděčíte všem. Co si budeme povídat, drobné odměny nanehradí flustraci zaměstanance, který se necítí dostatečně oceněn.

 

Pro další reference se můžete podívat sem: www.project-team-rewards.com , kde se nabízí zdarma ke stažen obsáhlá elektronická kniha, která o modelu odměnování podává ucelený obraz.