Teorie Fredericka Herzberga o pracovní spokojenosti

03.02.2013 11:19

 

 

Následující text byl s drobnými úpravami převzat z učebnice Projektový management podle IPMA, 2009 – Doležal, Lacko, Máchal a myslím, že je dobrým doplněním ke článku o systému odměňování.

Frederick Herzberg (1923 – 2000) si všiml, že na pracovišti existují dva faktory – hygienické a motivační. Mezi hygienické patří například: firemní benefity, pracovní podmínky, plat, vztahy s podřízenými a nadřízenými. Mezi motivační patří úspěch, uspokojení z práce, uznání, odpovědnost, pokrok a osobní rozvoj.

Zajímavé je, že absence hygienických faktorů způsobuje nespokojenost, ale jejich přítomnost nevede ke spokojenosti. Zatímco absence motivačních faktorů nezpůsobuje nespokojenost, ale jejich přítomnost ke spokojenosti vede.