[Projektový management] Využití myšlenkových map v projektovém managementu

12.01.2013 16:49

 

Myšlenkové mapy využívám  v práci poměrně čast a jak jen to jde. A je to nejen proto, že jsem vizuální tip a pomocí
Myšlenkových map si dokáže věci setřídit do logických celků, jednoduše mi pomáhají najít nová řešení, utřídit si myšlenky nebo pochopit složitější projekt.

Je pravda, že na práci s myšlenkovými mapami Vám stačí bohatě tužka a papír, nicméně od minulého roku pracuji se softwarem Mind Manager 9, který dává práci mapám i brainstormingu úplně jiný rozměr. Kromě přehlednosti vidím jeho velkou sílu v tom, že Vaše "výtvory" pak můžete snadno prezentovat ostatním. Pokud bych měl vyjmenovat, našel bych určitě pár oblastní, kde jsou myšlenkové mapy dobrým nástrojem v projektovém managementu - viz níže. Přiznávám, že ne každému tento nástroj vyhovuje.

 

1. Zápisy ze schůzek

Pomocí myšlenkových map, lze efektivně a rychle zaznamenávat zápisy z jednádní. Do centrálního bodu napíšete datum a předmět schůzky a do jednotlivých uzlů pak píšete důležité body, úkoly a jejich vlastníky. Samostatné uzly si můžete nechat na svoje vlastní komentáře a věci na které nezapomenout. Pokud pro zpracování používáte software, není pak nic jednodušího než sdílet vytvořenou mapu s ostatními.

 

2. Příprava na implementaci

Nemusí se přímo jednat o přípravu na implementaci, ale je obecně užitečné si před větší akcí udělat revizi toho, jak jste na takovou akci připraveni. Tzn. Časový plán akcí, dostupnost zdrojů, další kroky po implementaci, jaký bude komunikační plán atd. Z osobní zkušenosti je pak důležité vstupy z myšlenkové mapy do např. Excelové tabulky nebo projektového plánu.


3. Risk analýza

Zde jen krátce, ke identifikovanému risky může v jednotlivých uzlech zaznamanat jaký je jeho dopad a pomocí brainstormingu doplnit ostatní nápady, jak se s riskem vypořádat.

4. Sledování úkolů

S pomocí MS Outlook a Mind Manageru lze myšlenkové mapy poměrně efektivně využívat jako denní agendu. Uzel, kterému nastavíte příznak úkolu se automaticky objeví v liště úkolů v MS Outlook. Je možné, že funguje i s jiným softwarem, ale nemám vyzkoušeno.

Způsobů využití se určitě najde daleko více, důležité je, že myšlenkové mapy rozvíjí Vaši kreativitu a dávají Vám nový způsob, jakým se dívat na problémy.

Práce s myšlenkovými mapami: https://www.mitvsehotovo.cz/tag/myslenkovemapy

Mind Manager v praxi: https://www.youtube.com/watch?v=uoHD_MBWAPY