[Projektový management] Co jsou to Wireframes?

03.02.2013 11:10

 

Dnes se podíváme na poměrně zajímavé téma, alespoň z mého pohledu :), a to je využití Wireframes (dále jen WF) aneb "drátěný model". Přiznávám, že jsem toto spojení neslyšel do doby, než jsem začal pracovat na projektu implementace mobilního bankovnictví, ale koncept WF mě přivedl na jednou užitečnou myšlenku. Začneme, ale popořádku.

 

Definice z Wikipedie:

"Wireframe webu ("drátěný model" nebo se také v poslední době začíná používat pojem „skica webu“) se v oblasti vývoje webových prezentací či aplikací používá pro náhled nového řešení. Jde o návrh definující funkci a obsah stránek webu, pro lepší pochopení: WF = projektová dokumentace nového webu."

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wireframe)

 

Wikipedie mluví v souvislosti s WF především v souvislosti s webem, ale jak už jsem psal, jejich využití nachází uplatnění v jakémkoli projektu, jehož produktem je aplikace, služba, která komunikuje s klientem nebo / a má svůj interface. Důvod je prostý - WF vizualizují požadavky, které má zadavatel a spojují je do společného řešení, jak po funkční tak i technické stránce. WF by mělo být součástí každého dobrého projektu.

 

Před vytvořením WF by se měl projektový a technický team domluvit na tom do jaké hloubky bude tato dokumentace zpracována, zda jako (Low-fidelity), které jsou vhodné pro prezentování zadavatelům projektu a vysvětlení celého konceptu nebo jako (High-fidelity), které obsahují více detailů a jsou spíše určeny pro developery.

Kromě respektování formátu WF je velice dobré uspořádat osobní nebo vzdálené setkání, při kterém určený "konferenciér" provede účastníky konceptem WF a vysvětluje jednotlivé funkce, sbírá požadavky a komentáře od publika a  případně zajistí jejich zapracování do dokumentace. Doporučuji rozdělit taková sezení do více bloků a v každém z nich od prezentovat jinou skupinu funkcionalit. Jinak hrozí, že se v tom účastníci ztratí.

 

Co by ve WF nemělo chybět:

·         Použití stejných symbolů a infografiky

·         Co nejmenší použití barev (například použití šedé). Výjimku tvoří části, které chcete zdůraznit/odlišit

·         Jednoznačné vyjádření, které elementy jsou konfigurovatelné uživatelem

·         Provázanost s požadavky businessu - treacibility

·         Odkaz na to, že WF jsou součástí dokumentace projektu a jaké takové podléhají schválení zadavatele

 

Celý tento článek mě vede k jedné hlavní myšlence: je velice moc důležité umět vizualizovat svou práci a prezentovat ji ostatním. Jedině tak jste schopni prezentovat čistě a jednoznačně svoje nápady a práci. Není to jenom o WF, ale také o myšlenkových mapách nebo náčrtech. Lidský mozek je především postavený na vnímání obrazů než textů.